Privacyverklaring
Clausius Nederland Warmtepompen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Clausius Nederland Warmtepompen en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Clausius Nederland Warmtepompen verstrekt. Clausius Nederland Warmtepompen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw email adres
– Uw IP adres

 

Waarom Clausius Nederland Warmtepompen gegevens nodig heeft
Clausius Nederland Warmtepompen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Clausius Nederland Warmtepompen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

Hoe lang Clausius Nederland Warmtepompen gegevens bewaart
Clausius Nederland Warmtepompen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met anderen
Clausius Nederland Warmtepompen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@clausius-warmtepompen.nl
Clausius Nederland Warmtepompen zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen
Clausius Nederland Warmtepompen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Clausius Nederland Warmtepompen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Clausius Nederland Warmtepompen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Clausius Nederland Warmtepompen op via info@clausius-warmtepompen.nl

http://www.clausius-warmtepompen.nl.nl is een website van Clausius Nederland Warmtepompen.

Clausius Nederland Warmtepompen is als volgt te bereiken:

Postadres en vestigingsadres : J Hugeslaan 11 9462PD Gasselte
Bezoeksadres : Bloemakkers 57 9461GX Gieten
Telefoon : 0592 422300
E-mailadres : info@clausius-warmtepompen.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 60772719